De Praktijkondersteuners van de Helmersstraat zijn  Natasja Nikolaidis en Marlies Leibbrand.

Zij zijn bereikbaar via de doktersassistenten op telnr: 020 – 683 85 83

POH Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Wat doet onze praktijkondersteuner:

 • Longspreekuur (als astma en copd (longemfyseem)
  Tijdens dit spreekuur kijkt de praktijkondersteuner uitgebreid naar uw luchtwegklachten en zij kan de longfunctie meten. U krijgt informatie over de ziekte en de medicijnen. Het doel is dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw aandoening. Zij vervolgt en begeleidt uw behandeling. Als u eenmaal bekend bent bij de praktijkondersteuner, zal zij (of de assistente van uw huisarts) u regelmatig oproepen voor controle. Tevens begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken.
 • Huisbezoek aan ouderen
  Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is wat veel ouderen wensen. De praktijkondersteuner komt bij u thuis langs en geeft antwoord op uw vragen die te maken hebben met ziekte en gezondheid. Bijvoorbeeld over medicijnen, veiligheid, beweging, slapen, gezonde voeding en activiteiten buitenshuis. Ook kan zij u vertellen hoe u in contact kunt komen met andere ouderen uit de buurt.
 • Huisbezoek na een ziekenhuisopname
  De praktijkondersteuner zoekt u zonodig thuis op. Zij luistert naar uw verhaal en kijkt wat nodig is om thuis weer zo goed mogelijk te functioneren. Zij kent de procedures voor het aanvragen van thuiszorg en/of hulpmiddelen en kan u daarbij helpen.
 • Samenwerking met de huisarts, de praktijkondersteuner-GGZ en het ouderenwerk
  De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts. Daarnaast heeft zij contact met het Servicepunt voor Ouderen in de buurt. Bij eventuele verwardheid of psychische problemen kan advies gevraagd worden aan de praktijkondersteuner-GGZ .
 • Contact met de Thuiszorg
  De praktijkondersteuner wordt niet ingeschakeld voor taken van de Thuiszorg zoals lichamelijke verzorging en/of huishoudelijke taken. Wel voert de praktijkondersteuner regelmatig overleg met de wijkverpleegkundigen.
 • Hulp bij stoppen met roken
 • Anticonceptie voorlichting