De volgende doktersassistenten zijn werkzaam in gezondheidscentrum Helmersstraat:

 • Marlies Leibbrand
 • Karin Haks
 • Miriam van Raaphorst
 • Marziye Diklitas
 • Siham Boukrouf
 • Fouad Amoun
 • Els Hovemann
 • Zehra Yildiz

Wat kunnen de assistenten voor u doen?

 • Kleine medische handelingen verrichten. De doktersassistenten hebben dagelijks zelf spreekuur. In de ochtend van 10-12; in de middag van 13:30 – 16:00.  U kunt  op afspraak bij hen terecht voor allerlei kleine zaken; ze kunnen oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties geven, uitstrijkje maken, wratten aanstippen enzovoorts.
 • Uitstrijkjes maken. Als u een oproep heeft voor het bevolkingsonderzoek dan kunt u een uitstrijkje laten maken door een van de assistenten. Hiervoor dient u een afspraak te maken en daarbij duidelijk te vermelden dat het om een uitstrijkje gaat in het kader van het bevolkingsonderzoek. Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
 • Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • Mate van spoed inschatten bij dringende klachten. Er wordt in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
 • Uitslagen van onderzoeken doorgeven. De doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).