Het telefonisch spreekuur
Voor vragen en advies kunt u maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur contact opnemen op telefoonnummer 020 – 581 40 80.

Afspraken maken en veranderen
Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u dagelijks bellen met het stedelijk afsprakenbureau op telefoonnummer 020 – 581 40 80.
Dit afsprakenbureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Avondspreekuur
SAG-JGZ is met een avondspreekuur voor het consultatiebureau gestart in gezondheidscentrum Helmersstraat. Deze is (voorlopig) om de andere maandag van 17.15 – 20.00 uur, gerekend vanaf 14 januari. U kunt zich hiervoor aanmelden via het JGZ Afsprakenbureau of via uw jeugdverpleegkundige. Contact Afsprakenbureau: : 020 – 581 40 80

Ouder- en Kindteams
In het Gezondheidscentrum Helmersstraat is een consultatiebureau van het Ouder-en Kindteam gevestigd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U kunt hier terecht met alle vragen over de gezondheid, het opvoeden en opgroeien van uw kind.

De medewerkers
De verpleegkundige: Hetty Koopmanschap
De consultatiebureau-arts: Veronique van Erp

Hoe werkt het consultatiebureau?
Als u uw huisarts in het gezondheidscentrum heeft, kunt u ervoor kiezen om met uw pasgeboren kind naar het consultatiebureau in het gezondheidscentrum te gaan. Dit kunt u regelen met de verpleegkundige van het zogenoemde screenteam (GGD) die op de zesde dag na je bevalling bij je thuis komt en de baby een hielprik geeft. Vertel haar dan duidelijk dat u kiest voor het consultatiebureau van uw eigen huisarts in het gezondheidscentrum. Als uw kind 14 dagen oud is zal de verpleegkundige van het consultatiebureau bij u thuis komen voor een kennismakingsbezoek.

In het eerste levensjaar van uw kind zult u minimaal acht keer opgeroepen worden voor het consultatiebureau. Soms ontmoet u dan de consultatiebureau-arts en soms de verpleegkundige. Uw kind wordt gemeten en gewogen, krijgt de noodzakelijke inentingen en wordt gevolgd in zijn/haar groei en ontwikkeling.
U kunt altijd alle vragen stellen die u heeft. Een bezoek aan het consultatiebureau duurt ongeveer 15 minuten.

Als u vragen heeft over de opvoeding, bijvoorbeeld over huilen, slaapproblemen, eetgewoonten of het gedrag van uw kind waar meer tijd voor nodig is, kun u een afspraak maken met de verpleegkundige bij u thuis of op het consultatiebureau. Zo kunt u samen wat dieper ingaan op en wat langer stilstaan bij uw vragen. U kunt ook eventueel verwezen worden naar de opvoedadviseur, de huisarts of het maatschappelijk werk.

Zwangerschapscursussen
U kunt u bij het afsprakenbureau – mits u zwanger bent of pas bevallen – ook aanmelden voor de aangeboden cursussen ‘Rondom de Geboorte’.
Kijk voor meer informatie op www.rondomdegeboorte.nl

Verder
Op www.groeigids.nl vindt u allerlei informatie die van toepassing is op uw opgroeiende kind.
Tenslotte vindt u antwoord op veel vragen over het opvoeden op www.positiefopvoeden.nl