Wij, de huisartsen van gezondheidscentrum Helmersstraat, vinden uw mening over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening belangrijk. Daarom hebben wij in de zomer van 2017 een onderzoek laten uitvoeren onder onze patiënten. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek!

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

De patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, bleken overwegend positief te oordelen over ons centrum: 94% van hen zou ons centrum aanraden aan anderen (het cijfer 7 of hoger). Hieronder vindt u per onderwerp de resultaten uit de vragenlijst.

  • Website: De website gaf volgens 90% van de respondenten voldoende informatie.
  • Telefoon: Ons centrum was voor 80% van de respondenten zonder problemen te bereiken; 18% ondervond kleine problemen om het centrum te bereiken.
  • Afspraak maken: Van de respondenten kon 77% meestal of altijd op een door hen gewenst moment een afspraak maken met één van de zorgverleners op het centrum.
  • Ontvangst: Aan de balie werd 96% meestal of altijd binnen 5 minuten na binnenkomst geholpen door de assistente. Van de respondenten zei 80% dat zij meestal of altijd binnen een kwartier aan de beurt voor hun afspraak.
  • Privacy: De balie biedt meestal of altijd voldoende privacy, vond 61% van de respondenten.
  • Openingstijden: De openingstijdens zijn nooit of soms een probleem, liet 98% weten.
  • Wachtruimtes: Vrijwel alle respondenten lieten weten dat de wachtruimtes meestal of altijd schoon waren. Ook waren zij tevreden over het aantal comfortabele zitplaatsen in de wachtruimte en over de faciliteiten in de wachtkamer om het wachten te veraangenamen.

Bent u benieuwd naar het volledige rapport? Stuur dan een mail naar info-helmersstraat@sag-amsterdam.nl. Dan sturen wij het rapport u via de mail toe.