Voor spoedgevallen kunt u bellen: 020 – 683 85 83, keuzenummer 9

Spoed buiten openingstijden: 088 – 003 06 00
(Huisartsenpost)

Als iedere seconde telt: 112